نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ

December 29, 2018
ویدئووال سامسونگ مدل UM55H-E

ویدئووال سامسونگ مدل UM55H-E

  صفحه نمایش دیوار  دارای تاثیر بصری عمیق تر و عرض نازک 1.7 میلی متر است قاب بسیار ظریفی (1.7 میلیمتر) برای تجربه عمیق بدون درز، […]
February 5, 2018
نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME40C

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME40C

February 5, 2018
نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME40C

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME46C

February 4, 2018
نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME40C

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage MD46C

February 4, 2018
DM48E

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage DB55D

January 28, 2018
نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME40C

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage MD55C

January 28, 2018
DM48E

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ 55 اینچ Samsung Digital Signage DB55E

January 28, 2018
نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ 48 اینچ Samsung Digital Signage DB48E

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ 48 اینچ Samsung Digital Signage DB48E

January 25, 2018
in professional display mec series lh95mecplbc xl 001 front black 40306486 - نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME95C

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ Samsung Digital Signage ME95C

January 24, 2018
DM48E

نمایشگر اطلاع رسان دیجیتال سامسونگ 48 اینچ Samsung Digital Signage DB48E