ویدئو وال

December 29, 2018
ویدئووال سامسونگ مدل UM55H-E

ویدئووال سامسونگ مدل UM55H-E

  صفحه نمایش دیوار  دارای تاثیر بصری عمیق تر و عرض نازک 1.7 میلی متر است قاب بسیار ظریفی (1.7 میلیمتر) برای تجربه عمیق بدون درز، […]
December 18, 2018
ویدئووال سامسونگ مدل UH46N-E

ویدئووال سامسونگ مدل UH46N-E

صفحه نمایش دیوار  دارای تاثیر بصری عمیق تر و عرض نازک 1.7 میلی متر است قاب بسیار ظریفی (1.7 میلیمتر) برای تجربه عمیق بدون درز، تجربه […]
December 14, 2017
نمایشگر اطلاع رسان 24/7 سامسونگ 55 اینچ Samsung Display 24/7 DM55E

ویدئو وال سامسونگ 46 اینچ Samsung Video Wall UD46E-C

December 12, 2017
1473128056578 b LH55UHFHLBB EN 001 Front Black 960x666 - ویدئو وال سامسونگ 46 اینچ Samsung Video Wall UH46F5

ویدئو وال سامسونگ 46 اینچ Samsung Video Wall UH46F5

December 11, 2017
ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UE46D

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UE46D

December 11, 2017
1473128056578 b LH55UHFHLBB EN 001 Front Black 960x666 - ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UE46D

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UE46D

December 11, 2017
1473128056578 b LH55UHFHLBB EN 001 Front Black 960x666 - ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46D-P

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46D-P

December 10, 2017
1473128056578 b LH55UHFHLBB EN 001 Front Black 960x666 - ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46E-P

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46E-P

December 10, 2017
نمایشگر اطلاع رسان سامسونگ 24/7 تایزن 43 اینچ Samsung Display 24/7 PM43F

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46C-B

December 9, 2017
ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46C

ویدئو وال سامسونگ Samsung Video Wall UD46C